Kalkaxel

Kalkaxel är en kalkutfällning i eller omkring senorna i axeln och finns både i akut och kronisk form. Den akuta kan komma efter överansträngning och den kroniska är mer en degenerativ (nedbrytande) process i senan. Oftast akut smärta och svårt att lyfta armen samt förhindrar sömnen. Smärtan kan göra axeln svårundersökt. Plötsligt påkommen intensiv, brännande smärta i axel utan trauma är med all sannolikhet kalkaxel. Röntgen visar förkalkning. Ultraljud kan visa förkalkning och senförtjockning.

 

Rehabiliterande träning och mjukdelsbehandling kan lindra besvären.