Frozen shoulder

Frozen shoulder (frusen skuldra) innebär en successivt tilltagande smärta i axeln med efterföljande och eskalerande stelhet. Själva namnet kommer av tillståndets symptom som under den värsta perioden är kraftigt funktionsnedsättande. Kroppen läker ut besväret på egen hand men har ett läkningsförlopp på ungefär 2 år, vilket kan variera mellan individer. Diagnosen för frusen skuldra delas in i tre faser som överlappar varandra; den första fasen är en period av allt mer tilltagande smärta i axeln; den andra fasen innebär en allt mer påtaglig stelhet som t ex gör det svårt att klia sig på ryggen och ta på sig en tröja; och i den tredje fasen börjar rörligheten sakta att komma tillbaka.

 

Sök hjälp i ett tidigt skede så kan vi hjälpa dig att förkorta förloppet genom specifik ledbehandling och ihållande rörelseträning.