Vanliga frågor & svar

Vad gör en naprapat?
Vad gör en naprapat?

En naprapat använder sig av flera olika typer av behandling. Det kan vara massage och stretching för att mjuka upp stela, korta och ömmande muskler. För att öka rörligheten i en stel led kan naprapaten använda sig av olika handgrepp, så kallade manipulations- och mobiliseringstekniker. Vid manipulation, även kallat justering, uppstår ofta ett ljud som många definierar som ett knäck/knak-ljud. Observera att det inte är benstrukturer som är frambringar detta ljud, utan istället en frisläppning av gas i leden.

Vår målsättning är att hitta orsaken till dina besvär för att sedan vidta rätt åtgärder. En behandling hos oss kompletteras alltid med rådgivning i form av träning, ergonomi med mera.

Hur går ett besök till?
Hur går ett besök till?

Du bokar din tid på nätet eller via telefon. Är du osäker på om vi kan hjälpa dig så kan du ringa eller maila. Akuttider finns varje dag! 

Vi börjar ditt besök med en anamnes, som är din sjukdomshistoria där du berättar om hur besväret uppstått, tidigare besvär och sjukdomar med mera. Efter det gör vi en noggrann undersökning utifrån dina besvär och fastställer en diagnos som vi sedan behandlar utifrån. Efter behandlingen går vi igenom hur lång tid det kommer ta och vad du själv kan göra för att bli frisk.

Desto längre tid du har haft ont, desto längre tid kommer det oftast att ta att bli kvitt besvären. Många besvär är livsstil- och hållningsrelaterade och kommer kräva mer från din sida för att bli återställd.

Vad är skillnaden på en naprapat och en kiropraktor?
Vad är skillnaden på en naprapat och en kiropraktor?

Frågan som vi naprapater får varje vecka. Mitt standardsvar är att en naprapat är en mix av kiropraktor, sjukgymnast och osteopat. Vi använder ett flertal olika tekniker för att adressera problemet. Ledbehandling för att öka rörlighet i en led, mjukdelstekniker för att minska smärta från muskler, men även stötvåg/laser/nålbehandling.

 

Naprapatin grundades av en kiropraktorutbildad individ som 1907 utvecklade nya behandlingstekniker och bildade naprapatin. Det skall dock sägas att alla naprapater arbetar olika, vilket jag även tror gäller för de andra grupperna.

Hur många behandlingar krävs?
Hur många behandlingar krävs?

Ju längre du har haft ont, desto längre tar det oftast att bli återställd. Många akuta besvär lindras väldigt snabbt efter ett par-tre behandlingar. Andra besvär som exempelvis senskador, axel- och knäbesvär tar ofta längre tid. Långvariga smärtor i rygg eller nacke tar ofta längre tid än akuta. Får du ofta besvär kan det vara bra med regelbundna besök under året.

I regel tar det 2-6 veckor för akuta besvär och 6v+ för mer kroniska besvär.

En del har stående tider varje månad eller kvartal för att underhålla kroppen. Hur ofta beror på hur ofta du får besvär.

På Rygghälsan kan du köpa ett rehabkort om du vet om att du har dålig disciplin att genomföra dina övningar. Med ett rehabkort så gör du dina övningar här, med mig vid dina sida som instruerar dig. 

Behandlar ni akutpatienter?
Behandlar ni akutpatienter?

I regel ja. Besvär som akut ryggskott och nackspärr absolut! Dock bör fallskador, misstänkta frakturer, bilolyckor och akuta idrottsskador etc. först undersökas på en akutmottagning. Om det besöket inte visar på något allvarligt är du välkommen till oss för diagnostisering och eventuell behandling. Vi har akuttider varje dag och kan ibland även ta emot på helgdagar.

Akuttider utöver de vanliga tiderna är inte synliga på onlinebokningen. Ring eller skicka ett SMS så hör vi av oss så snart vi kan!

Vem kan träffa en naprapat?
Vem kan träffa en naprapat?

De flesta patienterna med besvär i muskler och leder kan må bra av ett besök. Vi tar emot både barn och äldre patienter och anpassar behandling efter patient. Patienter med allvarligare sjukdomar/ryggproblem bör först konsultera med sin läkare innan behandling. Gravida kan behandlas utan problem, men vi behandlar inte under graviditetens 12 första veckor.

Vårdavtal och högkostnadskort?
Vårdavtal och högkostnadskort?

I dagsläget har Blekinge inget vårdavtal med naprapater, men det diskuteras och kan vara på gång. För tillfället så gäller därför inte högkostnadskort.

Kan arbetsgivaren stå för kostnaden?
Kan arbetsgivaren stå för kostnaden?

Naprapati räknas som hälso- och sjukvård, ej som friskvård, och kan därför likställas med ett besök hos en läkare. Denna förmån är upp till varje arbetsgivare. Så här skriver Skatteverket om det:

"I 11 kap. 18 § IL anges att förmån av hälso- och sjukvård inte är skattepliktig om den inte är offentligt finansierad. Även förmån av arbetsgivaren bekostade rehabiliteringsåtgärder kan vara skattefria enligt bestämmelserna i 18 §."

"Behandlingarna bör anses hänförliga till sådan hälso- och sjukvård som omfattas av reglerna i 11 kap. 18 § IL. Även naprapat- och kiropraktorbehandlingar som ingår som ett led i av arbetsgivaren bekostade rehabiliteringsåtgärder bör hänföras till sådana förmåner som är skattefria enligt bestämmelserna i 18 §."