Bristning / sträckning

Sträckning/bristning kan ske i de flesta musklerna, men oftast i muskler som går över två leder (ex höft OCH knäled). Det finns nästan alltid en bakomliggande funktionell orsak till dessa skador och oftast får man leta ovan- eller nedanför skadeområdet. Ej optimal bålstabilitet eller stela fotleder kan vara underliggande orsaker. Har det inte blivit bättre tre dagar efter en skada bör du söka hjälp. Våra naprapater kan hjälpa till att lindra besvären och påskynda läkningen.

 

Sträckning är också en typ av bristning, men oftast är det bara ett fåtal muskelfibrer som har skadats. När det gäller bristningar finns det partiella och totala bristningar, där antingen en del eller hela senan går av. Hos äldre är hälsenan en vanlig sena som brister, ofta i samband med badminton eller tennis.